Search
  • Henning

Hantering van Rekenaar/ dataskerm tydens eredienste

Updated: Oct 9, 2018

Die Diensraad vir Erediens wil graag nuwe persone oplei wat bereid is om een maal per maand tydens 'n oggend- of aanddiens die rekenaar te hanteer wat die liedere en aankondiginge op die skerm kan beheer. Die Lyrx program waarvan ons gebruik maak, is werklik baie eenvoudig om te hanteer en kan binne minute aangeleer word deur enigeen wat rekenaarvaardig is. Hierdie is die ideale diensgeleentheid vir jonk en oud wat graag aktief in die eredienste betrokke wil wees! Kontak asseblief vir Lena in die kerkkantoor (011 412 3996) indien jy bereid is om hiermee te help of as jy meer inligting nodig het om 'n besluit hieroor te neem.#community #team

8 views0 comments

Recent Posts

See All