Druk gerus op die skakel om in te skakel by ons 'live stream' erediens: (6 September 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=X-k0NZLfvwI&feature=youtu.be

©2018 by NG Randfontein-Noord.