Search
  • Henning

Tien10 Dankoffer

Updated: Oct 9, 2018

Ons het verlede jaar begin met die Tien10 Dankoffer waar ons lidmate uitgedaag het om vir Oktober (die Tiende maand) ‘n volle tiende van jou inkomste as dankoffer te gee (of so na as moontlik daaraan).

Ons sluit hiermee aan by die gebruik in baie gemeentes en by die Bybelse riglyn vir die gee van ʼn dankoffer. Gelowiges in die Ou Testament het elke jaar ʼn volle tiende van hulle inkomste gewy vir die instandhouding van die tempeldiens in Jerusalem. As Nuwe Testamentiese gelowiges glo ons dat Christus die wette van die Ou Testament deur sy offer kom vervul en aan hulle hul ware betekenis kom gee het. Daarom is dit ons voorreg om vrywillig en van harte uit die oorvloed van God se seën aan ons op ons beurt oorvloedige offers te bring vir die werk wat Christus in ons gemeente doen en vir die seën wat Hy deur ons aan kinders in ons dorp uitdeel.

Bid asseblief hieroor en neem jou besluit. Tien10 offers kan eenmalig of oor drie maande (Oktober tot Desember) in die offergawesakkies geplaas word. Spesiale Tien10 Koeverte is hierby ingesluit. Direkte internet betalings: ABSA Randfontein, Tak kode 632005, Rekening no. 320 580 048 Verwysing- Naam en Tien10.

Soos Paulus die Filippense brief afsluit kan ons ook vir die gemeente dankie sê: Dankie aan al ons lidmate wat, selfs onder moeilike omstandighede, goed gedoen het deur elke maand getrou die bediening van die gemeente by te staan. Daarsonder sou die bediening van ons gemeente onmoontlik gewees het. Mag ons steeds ook die oorvloedsmentaliteit hê van die seuntjie in Johannes 6:1-15, wat nie dink dat sy offer te klein is nie, sodat ons eerder die grootheid van God wat voorsien kan ondervind.

Liefdegroete,

Die Leraars en Kerkraad.#finansies #huisgesin

29 views0 comments

Recent Posts

See All